Privacyverklaring Provadie B.V.

Provadie B.V. ("Provadie") is gevestigd aan het Velperplein 7, 6811 AG Arnhem, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 75036916.

Deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") beschrijft de bepalingen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens ("Persoonsgegevens") door Provadie.

Deze Privacyverklaring is onderverdeeld in (i) algemene privacybepalingen die van toepassing zijn op al onze producten en platforms, en (ii) privacybepalingen per specifiek product of platform, die gelden in aanvulling op de algemene privacybepalingen.

1. Algemene privacybepalingen

1.1 Wat doen wij?

Enerzijds verwerken wij Persoonsgegevens, namelijk alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, anderzijds gebruiken wij ook 'data', waaronder bijvoorbeeld de door de gebruiker ingevoerde invoerdimensies van een woning, dit betreffen géén Persoonsgegevens ("Data"), en daarom is de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") hierop niet van toepassing.

1. 2. Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van onze gebruikers en de bezoekers van onze website is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze Privacyverklaring welke Persoonsgegevens we verzamelen en hoe we deze Persoonsgegevens gebruiken.

1. 3. Toestemming

Door de informatie en de diensten van onze producten te gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

1. 4. Bewaartermijnen

Provadie bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden en voor het voldoen aan de wettelijke (bewaar)verplichtingen en op basis van toepasselijke richtlijnen, waaronder de richtlijn van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit betekent dat Persoonsgegegevens nooit langer dan twintig jaar bewaard zullen worden. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

1. 5. Uw privacyrechten

Als betrokkene heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen:

 • Het recht op vergetelheid: het recht om de Persoonsgegevens die wij van u verwerken, door ons te laten verwijderen;
 • Het recht op inzage: het recht om een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: het recht om de Persoonsgegevens die wij van u verwerken, te laten aanpassen, bijvoorbeeld wanneer uw Persoonsgegevens niet kloppen;
 • Het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder Persoonsgegevens door ons te laten verwerken;
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde verwerking en geautomatiseerde besluiten die over betrokkenen gaan;
 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een machineleesbaar formaat; en
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerken: het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken in het kader van direct marketing, of op grond van een gerechtvaardigd belang.

Als u (één van) deze rechten wilt uitoefenen, dan kunt u een verzoek hiertoe indienen, via info@provadie.nl. Provadie zal daar zo snel mogelijk op reageren, maar in ieder geval binnen vier weken, tenzij wij wegens de complexiteit van uw verzoek langer de tijd nodig hebben om op uw verzoek te reageren.

1. 6. Klacht indienen bij toezichthouder

Bent u het niet eens met het gebruik van uw Persoonsgegevens? En lukt het niet om dat samen op te lossen? Dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen wij u naar http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

1. 7. Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de Privacyverklaring en producten van Provadie, kan u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@provadie.nl.

1.8 Wijzigingen

Provadie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring wanneer het platform wordt vernieuwd.

1. 9 Contactgegevens

Provadie B.V.

Velperplein 7
6811 AG Arnhem
KvK-nummer: 75036916
Telefoon: 026- 2006000
E-mail: info@provadie.nl

2. Website en Cookies

Onderstaande bepalingen hebben betrekking op de Persoonsgegevens die wij verwerken en de cookies die wij plaatsen, en zijn van toepassing voor bezoekers van de websites https://www.provadie.nl, https://www.provadie-dashboard.nl, https://www.taxatiebijlagen.nl, https://www.taxatiereferenties.nl, https://www.verbouwingsopgave.nl en https://www.taxatieaanvraagformulier.nl.

2.1. Taxatie- en verbouwingsaanvragen: Persoonsgegevens, doeleinden en grondslagen

Om een taxatie- of verbouwingsaanvraag op te kunnen stellen, wordt de gebruiker gevraagd zijn/haar Persoonsgegevens in te vullen, waarvan sommige Persoonsgegevens optioneel zijn:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Geslacht

Daarnaast wordt ook verzocht om, indien noodzakelijk, eventuele Persoonsgegevens van derden in te vullen:

 • Persoonsgegevens van eventueel betrokken derden, zoals de tussenpersoon, de notaris, de geldverstrekker, en/of de taxateur.

Tot slot wordt ook verzocht om, indien noodzakelijk, eventuele Data in te vullen:

 • Doel van de taxatie;
 • Of het een taxatie t.b.v. nieuwbouw of verbouwing betreft;
 • Deadline voor het rapport;
 • Gebruik vastgoed op dat moment;
 • Bijzondere uitgangspunten bij de waardebepaling;
 • Eventueel aanvullende afspraken tussen opdrachtgever en taxateur;
 • Referentie (van geldverstrekker);
 • Welke activiteiten onderdeel uitmaken van de verbouwing;
 • De geschatte kosten per activiteit;
 • De directe noodzakelijkheid per activiteit;
 • Of de activiteit door een externe partij wordt uitgevoerd.

De bovengenoemde Persoonsgegevens en Data worden door Provadie opgeslagen. Deze kunnen worden ingezien door medewerkers van Provadie. Persoonsgegevens worden niet met derde partijen gedeeld, tenzij wij hiervoor een grondslag hebben. Voor meer informatie over het gebruik van uw Data, verwijzen wij graag naar artikel 6 van onze Eindgebruikerslicentie.

2.2 Cookies: Persoonsgegevens, doeleinden en grondslagen

De onder 2. genoemde websites maken gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De websites plaatsen cookies bij bezoekers. Dat doen we ook om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Daarnaast worden er door het chatprogramma cookies geplaatst zodat Provadie goede ondersteuning kan leveren.

De Persoonsgegevens die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken, deze Data houden we anoniem bij.

Om bovenstaande te doen maakt Provadie gebruik van Hotjar, Google Analytics en Tawk. Elk van deze partijen plaatst voor dit doeleinde eigen cookies. Door gebruik te maken van de websites gaat de gebruiker akkoord met de Privacyverklaring van deze derde partijen. De voorwaarden kunnen op het moment van schrijven gevonden worden op onderstaande adressen:

Wij plaatsen deze cookies op grond van toestemming, of op grond van gerechtvaardigd belang, omdat het noodzakelijk is voor het goed functioneren van de website.

2.3. Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen, of uw toestemming in te trekken. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

3. Provadie Dashboard en Provadie App

Onderstaande verklaringen zijn van toepassing voor gebruikers van de website https://provadie-dashboard.nl/ en de Provadie App, te vinden op https://apps.apple.com/nl/app/provadie/id1478635986 voor iOS en https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valuationapp voor Android.

3.1. Persoonsgegevens, doeleinden en grondslagen

Om gebruik te kunnen maken van de producten van Provadie is het noodzakelijk dat er een account aangemaakt wordt op https://provadie-dashboard.nl/. Hierbij wordt de gebruiker gevraagd de volgende Persoonsgegevens in te vullen:

 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • NRVT nummer
 • Bedrijfsnaam
 • KvK nummer
 • Adres

Daarnaast is het voor de taxateur mogelijk, maar niet verplicht, om de volgende Persoonsgegevens te verstrekken:

 • Handtekening
 • Paraaf

Naast deze Persoonsgegevens worden ook de noodzakelijke Data per onderdeel van het dashboard gekoppeld aan deze accountgegevens. Hierbij geldt ook dat als we Persoonsgegevens niet hoeven op te slaan we dat ook niet zullen doen.

De Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de geleverde dienst mogelijk te maken. De grondslag voor deze verwerking is nakoming van de overeenkomst, ofwel toestemming.

3.2. Ingeschakelde subverwerkers

Voor het kunnen aanbieden, beheren en ontwikkelen van de website https://provadie-dashboard.nl/ en de Provadie App, maken wij gebruik van de diensten van Prosfora B.V., die verantwoordelijk is voor het beheer en de ontwikkeling ervan. Prosfora B.V. is gevestigd aan de Sint Antoniusstraat 9, 5616 RT Eindhoven.

3.3 Beveiliging van Persoonsgegevens

Het wachtwoord van het account wordt direct nadat dit door de gebruiker verstuurd is naar de server van Provadie omgezet naar een bcrypt hash wat uiteindelijk opgeslagen wordt. Bij toekomstige inlogpogingen wordt deze hash vergeleken met het opnieuw ingevoerde wachtwoord. De hash is niet zichtbaar voor de gebruiker. Nadat een gebruiker inlogt op diens account initialiseert de server een sessie door middel van JSON Web (JWT) Tokens. De gebruiker krijgt twee tokens: namelijk de access token en de refresh token. Deze JWT tokens zijn middels HS256 versleuteld. De access token wordt gebruikt om het account te authoriseren. Deze token is tien minuten geldig. Na deze tien minuten wordt de refresh token gebruikt om een nieuwe access en refresh token te genereren. Na het omzetten van deze refresh token worden de oude tokens ongeldig. De refresh token is 720 uur geldig. Na deze periode is het niet mogelijk Persoonsgegevens gelinkt aan het account van de gebruiker te verkrijgen door middel van dit token. Ook wordt de token verwijderd wanneer de gebruiker handmatig uitlogt of wanneer de gebruiker een nieuw wachtwoord instelt. De versleutelde tokens worden, afhankelijk van het product, op een toepasselijke manier op het apparaat van de gebruiker opgeslagen. Hiernaast geldt dat alle Persoonsgegevens middels SSL versleuteld worden alvorens verstuurd te worden.

We maken gebruik van de meest moderne clouddiensten om uw Persoonsgegevens en Data te beschermen.

3. 4 Toegang tot Persoonsgegevens

De gebruiker kan inloggen op onze producten waarbij toegang wordt gegeven tot Persoonsgegevens die aan zijn of haar account zijn gekoppeld. Provadie medewerkers hebben alleen toegang tot de systemen die noodzakelijk zijn om hun functie te kunnen uitoefenen. Het wachtwoord van de gebruiker is niet zichtbaar voor de medewerker. Provadie zal uw Persoonsgegevens niet met derde partijen delen tenzij expliciet in dit document vermeld.

3. 5. Aanmelden voor een webinar

Op het dashboard van Provadie kan de gebruiker zich inschrijven voor webinars. Dit wordt mogelijk gemaakt door Calendly. Door gebruik te maken van deze functie gaat de gebruiker akkoord met diens Privacyverklaring die op het moment van schrijven te vinden is op https://calendly.com/pages/privacy.

3. 6. Opvragen van bijlagen

Het dashboard stelt de gebruiker in staat bij een taxatierapport automatisch bijlagen op te vragen. Deze bijlagen worden vervolgens bij een derde partij opgevraagd, zoals vermeld in het dashboard. Hierbij is het noodzakelijk dat Provadie Data verstuurt naar deze derde partij om de bijlage op te vragen. Bij deze Data gaat het om de adresgegevens van het

getaxeerde adres. Deze Data zijn niet herleidbaar naar de Persoonsgegevens van de gebruiker. Wanneer een aanvraag wordt gedaan voor een document van omgevingsrapportage (roxit), dan wordt echter wel het e-mailadres van de gebruiker gedeeld zodat de gebruiker hierop het document kan ontvangen.

3. 7. Koppeling met het NWWI

Provadie biedt de mogelijkheid om te koppelen met het Nederlands Woning Waarde Instituut ("NWWI"). Deze koppeling stelt Provadie in staat om:

 • Opdrachten bij het NWWI aan te maken en op te halen;
 • Opdracht-statussen op te halen;
 • Bijlagen ‘bestellingen’ op te halen bij het NWWI;
 • (Gevalideerde) rapporten uit het NWWI op te halen; en
 • (Gevalideerde) rapporten gereed te melden bij het NWWI.

In het kader van deze koppeling en de hierboven vermelde doeleinden, wordt Data gedeeld met het NWWI. Daarnaast kunnen ook door ons Persoonsgegevens gedeeld worden met het NWWI, bijvoorbeeld als wij de opdracht aanmaken. Hierbij geldt dat de gebruiker volledige controle houdt over deze koppeling. Wij gebruiken de koppeling enkel als dit noodzakelijk is voor de functionaliteit die de gebruiker uitvoert op onze producten. De koppeling kan op verzoek verwijderd worden. Na verwijdering is het niet mogelijk dat wij de koppeling gebruiken.

3.8. Account en beveiliging

Om gebruik te maken van de Provadie App is het noodzakelijk dat de gebruiker inlogt op zijn account. De in punt 3. 3 beschreven JWT tokens worden op Android middels Android Keystore opgeslagen en op iOS middels Keychain. Beide functies worden door het mobiele OS aangeboden; versleuteling vindt hierbij plaats op de manier die door het apparaat ondersteund wordt. Als de gebruiker biometrisch gebruik uitschakelt, zal toegang tot de JWT tokens onmogelijk worden. Wanneer biometrisch gebruik opnieuw ingeschakeld wordt, dan zal toegang opnieuw verleend worden.

3.9. Dataopslag

Naast gesynchroniseerde Data van de server gebruikt de app de opslag van het apparaat van de gebruiker om te kunnen functioneren. De Data wordt afhankelijk van het besturingssysteem en diens bestandssysteem opgeslagen op zodanige wijze dat de Data zo veel mogelijk afgeschermd zijn voor andere applicaties die op het apparaat van de gebruiker zijn geïnstalleerd. Een uitzondering hierop zijn foto’s die middels de Provadie App op een Android apparaat gemaakt zijn. Deze foto’s zullen ook voor andere geïnstalleerde applicaties toegankelijk zijn.

3.10. Uitzonderingen van het afschermen van gegevens

Provadie staat niet in voor deze afscherming van Persoonsgegevens bij gebruik van de app in de volgende situaties:

 • Bij gebruik van de Provadie app op 'jailbroken' (opengebroken) iOS of iPadOS apparaten;
 • Bij gebruik van de Provadie app op Android apparaten die 'geroot’ zijn;
 • Bij gebruik van de Provadie app op apparaten die niet beschikken over de CE-markering.

3.11. Het verzamelen van gebruiks- en crashrapporten

De Provadie App maakt gebruik van Microsoft services om gebruiks- en crashrapporten te verzamelen. Naast de Data van gebeurtenissen binnen de Provadie App wordt het type apparaat hierbij verstuurd.

3.12. Het versturen van een opname naar het Provadie dashboard

Wanneer de gebruiker kiest om een opname te versturen, dan worden de door de gebruiker ingevoerde Persoonsgegevens en Data verstuurd middels de bovenstaande beschreven technieken.

3.13. Het gebruik van rechten

3.13.1. GPS

De Provadie App vraagt om toegang tot GPS gegevens van het apparaat. Hiermee wordt de lijst van taxaties voor de gebruiker gesorteerd. De GPS gegevens worden niet opgeslagen door ons systeem.

3.13.2. Netwerk status

De Provadie App heeft toegang tot de netwerk status nodig zodat toepasselijke meldingen voor de gebruiker kunnen worden getoond.

3.13.3. Camera

De Provadie App heeft toegang tot de camera nodig om foto’s te kunnen maken die nodig zijn bij het opstellen van een taxatierapport.