Privacy policy voor Provadie B.V.

1. Algemene verklaringen

Onderstaande verklaringen zijn van toepassen op al onze producten.

1.1. Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van onze gebruikers en bezoekers is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

1.2. Toestemming

Door de informatie en de diensten van onze producten te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

1.3. Bewaartermijnen

Provadie bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden en voor het voldoen aan de wettelijke (bewaar)verplichtingen. Provadie bewaart uw persoonsgegevens daarom zolang het account actief is. Daarna nog zeven jaar voor fiscale verplichtingen van Provadie.

1.4. Uw privacy rechten

U heeft verschillende rechten die u kunt uitoefenen:

U kunt Provadie om een of meerdere van deze mogelijkheden vragen. Stuur hiervoor een verzoek naar info@provadie.nl. Provadie zal daar zo snel mogelijk op reageren.

1.5. Klacht indienen bij toezichthouder

Bent u het niet eens met het gebruik van uw persoonsgegevens? En lukt het niet om dat samen op te lossen? Dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen wij u naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

1.6. Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy en producten van Provadie B.V., kan u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@provadie.nl.

2. Website

Onderstaande verklaringen zijn van toepassing voor bezoekers van de website https://www.provadie.nl/.

2.1. Monitoren gedrag bezoeker

https://www.provadie.nl/ maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

2.2. Cookies van derde partijen

https://www.provadie.nl/ plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website.

Om deze statistieken te verzamelen maakt Provadie B.V. gebruik van Hotjar, Google Analytics en LinkedIn. Elk van deze partijen plaatst voor dit doeleinde eigen cookies. Door gebruik te maken van de website https://www.provadie.nl/ gaat de gebruiker akkoord met de privacy policy van deze derde partijen. De voorwaarden kunnen op het moment van schrijven gevonden worden op onderstaande adressen:

2.3. Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

3. Persoonlijke gegevens

Onderstaande verklaringen zijn van toepassing voor gebruikers van de website https://provadie-dashboard.nl/, de Provadie App en de Provadie Chrome Extensie.

3.1. Account

Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande producten is het noodzakelijk dat er een account aangemaakt wordt op https://provadie-dashboard.nl/. Hierbij wordt de gebruiker gevraagd de volgende informatie in te vullen:

Naast deze persoonlijke gegevens worden ook de noodzakelijke data per onderdeel van het dashboard gekoppeld aan deze accountgegevens. Hierbij geldt dat als we data niet hoeven op te slaan we dat ook niet zullen doen.

Deze persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om de geleverde dienst mogelijk te maken. De grondslag voor deze verwerking is derhalve nakoming van de overeenkomst.

3.2. Beveiliging van gegevens

Het wachtwoord van het account wordt direct nadat dit door de gebruiker verstuurd is naar de server van Provadie B.V. omgezet naar een bcrypt hash wat uiteindelijk opgeslagen wordt. Bij toekomstige inlogpogingen wordt deze hash vergeleken met het opnieuw ingevoerde wachtwoord. De hash is niet zichtbaar voor de gebruiker.

Nadat een gebruiker inlogt op diens account initialiseert de server een sessie door middel van JSON Web (JWT) Tokens. De gebruiker krijgt twee tokens: namelijk de access token en de refresh token. Deze JWT tokens zijn middels HS256 versleuteld. De access token wordt gebruikt om het account te authoriseren. Deze token is tien minuten geldig. Na deze tien minuten wordt de refresh token gebruikt om een nieuwe access en refresh token te genereren. Na het omzetten van deze refresh token worden de oude tokens ongeldig.

De refresh token is 720 uur geldig. Na deze periode is het niet mogelijk data gelinkt aan het account van de gebruiker te verkrijgen door middel van dit token. Ook wordt de token verwijderd wanneer de gebruiker handmatig uitlogt of wanneer de gebruiker een nieuw wachtwoord instelt.

De versleutelde tokens worden, afhankelijk van het product, op een toepasselijke manier op het apparaat van de gebruiker opgeslagen.

Hiernaast geldt dat alle persoonlijke data middels SSL versleuteld worden alvorens verstuurd te worden. We maken gebruik van de meest moderne clouddiensten om uw data te beschermen.

3.3 Toegang tot persoonlijke gegevens

De gebruiker kan inloggen op onze producten waarbij toegang wordt gegeven tot persoonlijke gegevens die aan zijn of haar account zijn gekoppeld.

Provadie medewerkers hebben alleen toegang tot de systemen die noodzakelijk zijn om hun functie te kunnen uitoefenen. Het wachtwoord van de gebruiker is niet zichtbaar voor de medewerker.

Provadie zal uw persoonlijke gegevens niet met derde partijen delen tenzij expliciet in dit document vermeld.

4. Dashboard

Onderstaande verklaringen zijn van toepassing voor bezoekers en gebruikers van de website https://provadie-dashboard.nl/.

4.1. Monitoren gedrag bezoeker

https://provadie-dashboard.nl/ maakt gebruik van Hotjar om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

De privacy policy van Hotjar is te vinden op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

4.2. Het sturen van feedback

Op https://provadie-dashboard.nl/ is het mogelijk feedback te sturen zodat Provadie B.V. zijn producten en diensten kan verbeteren. De gebruiker start dit proces door op de “Help & Feedback” knop te drukken. Deze functie wordt ondersteund door Usersnap.

Bij het versturen van feedback wordt een screenshot verstuurd van het op dat moment zichtbare gedeelte van https://provadie-dashboard.nl/ in de browser van de gebruiker. Deze screenshot beperkt zich tot de inhoud binnen de pagina. De gegevens buiten https://provadie-dashboard.nl/, zoals bijvoorbeeld de adresbalk van de browser, zijn daarom niet zichtbaar op dit screenshot.

Tevens wordt met dit screenshot algemene gegevens verstuurd over het systeem van de gebruiker. Hierbij hoort de browser versie, de resolutie van het scherm, het adres van de pagina waar de gebruiker zich op dat moment op bevindt en de door de gebruiker ingevoerde gegevens, bestaande uit een titel, e-mail adres en bericht.

Door gebruik te maken van deze functie gaat de gebruiker akkoord met de privacy policy van Usersnap. Op het moment van schrijven is dit te vinden op https://usersnap.com/privacy-policy.

4.3. Aanmelden voor een webinar

Op het dashboard van Provadie B.V. is het mogelijk in te schrijven voor een webinar. Dit wordt mogelijk gemaakt door Calendly. Door gebruik te maken van deze functie gaat de gebruiker akkoord met diens privacy policy die op het moment van schrijven te vinden is op https://calendly.com/pages/privacy.

4.4. Opvragen van bijlagen

Het dashboard stelt de gebruiker in staat bij een taxatie rapport automatisch bijlagen op te vragen. Deze bijlagen worden vervolgens bij een derde partij opgevraagd, zoals vermeld in het dashboard. Hierbij is het noodzakelijk dat Provadie gegevens verstuurt naar deze derde partij om de bijlage op te vragen. Bij deze gegevens gaat het om de adresgegevens van het getaxeerde adres. Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

Wanneer een aanvraag wordt gedaan op een document van omgevingsrapportage (roxit), dan wordt echter wel het e-mail adres van de gebruiker gedeeld zodat de gebruiker hierop het document kan ontvangen.

4.5. Koppeling met TaxatieWeb

Het Provadie dashboard biedt de mogelijkheid om te koppelen met TaxatieWeb. Deze koppeling wordt op moment van schrijven enkel gebruikt voor het doorsturen van bijlagen naar het systeem van TaxatieWeb. De overige rapport data wordt via de Provadie Chrome Extensie verstuurd. In de toekomst is het mogelijk dat ook de overige rapport data via deze koppeling verstuurd gaat worden. Door akkoord te gaan met deze privacy policy geeft u ook voor deze toekomstige uitbreiding toestemming.

Deze koppeling stelt het Provadie dashboard in staat om:

Hierbij geldt dat de gebruiker volledige controle houdt over deze koppeling. Wij gebruiken de koppeling enkel als dit noodzakelijk is voor de functionaliteit die de gebruiker uitvoert op onze producten.

De gebruiker is in staat om deze koppeling te verwijderen. Dit kan vanuit de account gegevens in het dashboard. Na verwijdering is het niet mogelijk dat wij de koppeling gebruiken.

De koppeling wordt beveiligd middels standaard OAuth 2 technologie. De sessie die hiermee gestart wordt is 336 uur bruikbaar en wordt vernieuwd bij gebruik. Na 312 uur van inactiviteit wordt de gebruiker gevraagd opnieuw te koppelen. De data wordt middels een beveiligde SSL verbinding naar de API van TaxatieWeb verstuurd.

4.6. Cookies

De in punt 4.1, 4.2 en 4.3 beschreven derde partijen plaatsen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door https://provadie-dashboard.nl/ te beïnvloeden.

De in punt 3.2 beschreven JWT tokens worden als secure cookies in de browser van de gebruiker opgeslagen. Deze secure cookies zijn niet met JavaScript bereikbaar en daarom niet uit te lezen door derde partijen op de website.

4.7. Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

5. Provadie App

Onderstaande verklaringen zijn van toepassing voor gebruikers van de Provadie app, te vinden op https://apps.apple.com/nl/app/provadie/id1478635986 voor iOS en https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valuationapp voor Android.

5.1. Account en beveiliging

Om gebruik te maken van de Provadie App is het noodzakelijk dat de gebruiker inlogt op zijn account. De in punt 3.2 beschreven JWT tokens worden op Android middels Android Keystore opgeslagen en op iOS middels Keychain. Beide functies worden door het mobiele OS aangeboden; versleuteling vindt hierbij plaats op de manier die door het apparaat ondersteund wordt.

Als de gebruiker biometrisch gebruik uitschakelt of het apparaat laat vallen zal toegang tot de JWT tokens onmogelijk worden. Wanneer biometrisch gebruik opnieuw ingeschakeld wordt, dan zal toegang opnieuw verleend worden.

5.2. Data opslag

Naast gesynchroniseerde data van de server gebruikt de app de opslag van het apparaat van de gebruiker om te kunnen functioneren. Deze data worden afhankelijk van het besturingssysteem en diens bestandssysteem opgeslagen op toepasselijke manier zodat deze data zo veel mogelijk afgeschermd zijn voor andere applicaties die op het apparaat van de gebruiker zijn geïnstalleerd. Een uitzondering hierop zijn foto’s die middels de Provadie App op een Android apparaat gemaakt zijn. Deze foto’s zullen ook voor andere geïnstalleerde applicaties toegankelijk zijn.

5.3. Uitzonderingen van het afschermen van gegevens

Provadie B.V. staat niet garant voor deze afscherming van persoonlijke gegevens bij gebruik van de app in de volgende situaties:

5.4. Het verzamelen van gebruiks- en crashrapporten

De Provadie App maakt gebruik van Microsoft services van om gebruiks- en crashrapporten te verzamelen. Naast de data van gebeurtenissen binnen de Provadie App wordt het type apparaat hierbij verstuurd. Deze data zijn niet gekoppeld aan persoonlijke informatie.

5.5. Het versturen van een taxatie rapport

Wanneer de gebruiker kiest om een taxatie rapport te versturen, dan worden de door de gebruiker ingevoerde data verstuurd middels de in punt 3.2 beschreven technieken.

Naast de door de gebruiker ingevoerde data worden hierbij ook de onderstaande gegevens verstuurd en gekoppeld met het account van de gebruiker:

5.6. Het gebruik van rechten

5.6.1. GPS

De Provadie App vraagt om toegang tot GPS gegevens van het apparaat. Hiermee wordt de lijst van taxaties voor de gebruiker gesorteerd. De GPS gegevens worden verder niet opgeslagen door ons systeem.

5.6.2. Netwerk status

De Provadie App heeft toegang tot de netwerk status nodig zodat we toepasselijke meldingen voor de gebruiker kunnen worden getoond.

5.6.3. Camera

Dit recht wordt gebruikt om foto’s te kunnen maken die nodig zijn bij het opstellen van een taxatie rapport.

6.1. Content scripts

 

6. Taxatiebijlagen.nl

Onderstaande verklaringen zijn van toepassing voor bezoekers en gebruikers van de website https://taxatiebijlagen.nl/.

6.1. Monitoren gedrag bezoeker

https://taxatiebijlagen.nl/ maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

6.2. Gebruik van cookies

https://taxatiebijlagen.nl/ plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6.3. Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door https://taxatiebijlagen.nl/ te beïnvloeden.

6.4. Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

6.5. Het verzamelen van gegevens

Bij een aanvraag van documenten wordt de gebruiker op https://taxatiebijlagen.nl/ gevraagd de volgende gegevens in te vullen:

Deze gegevens worden door Provadie B.V. opgeslagen. Dit kan ingezien worden door medewerkers van Provadie B.V.

De data worden niet met derde partijen gedeeld.

6.6. Opvragen van bijlagen

De verklaringen voor het Provadie Dashboard zoals te lezen in 4.4 gelden ook voor https://taxatiebijlagen.nl/.

7. Wijzigingen in deze privacy policy

Provadie B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring wanneer het platform wordt vernieuwd.