Je kunt bij Provadie altijd een verzoek doen om jouw data te laten verwijderen door ons. Stuur daarvoor een e-mail naar info@provadie.nl met het verzoek, we zullen binnen 14 dagen reageren. Het is belangrijk dat je, wanneer jouw account gekoppeld is aan een bedrijf, kunt aantonen dat je beslissingsbevoegd bent. Indien je dit niet bent, dan zullen we vragen om aan te tonen dat diegene die dit wel is, het verzoek om de data te verwijderen steunt.

Alle data kunnen we op jouw verzoek binnen 45 dagen verwijderen, behalve:
– alle facturen die voor jou in de facturatiemodule zijn aangemaakt i.v.m. de bewaarplicht voor de Belastingdienst. Daarom kunnen wij deze facturen pas na 10 jaar na factuurdatum verwijderen;
– alle taxatierapporten (incl. bijlagen, foto’s, communicatie en opdrachtvoorwaarden) die je met een gezel of meester hebt gedaan, tenzij de desbetreffende gezel of meester voor verwijdering aan Provadie schriftelijk toestemming heeft gegeven;
– alle taxatierapporten (incl. bijlagen, foto’s, plausibiliteitsverklaring, checklist plausibiliteitsverklaring en opdrachtvoorwaarden) waarvoor door een controlerend taxateur een plausibiliteitsverklaring heeft afgegeven, tenzij de desbetreffende controlerend taxateur voor verwijdering aan Provadie schriftelijk toestemming heeft gegeven.